Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-36

RK-18-2016-36.doc  RK-18-2016-36pr01.doc  RK-18-2016-36pr02.pdf
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-18-2016-36
NázevNávrh účasti Vysočina Tourism, p. o. na veletrzích cestovního ruchu v roce 2017
Zpracoval Z. Vondráková, T. Čihák
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuNa základě požadavku Rady Kraje Vysočina je předkládán materiál týkající se návrhu účasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace na veletrzích cestovního ruchu v roce 2017.
Pro rok 2017 je plánována účast celkem na 8 veletrzích cestovního ruchu, viz materiál RK-18-2016-36, př. 1. Z domácích veletrhů se jedná o 3 prezentace, a to na REGIONTOUR Brno, HOLIDAY WORLD Praha a FOR BIKES Praha. V zahraničí je plánována účast na 5 veletrzích, a to VAKANTIEBEURS Utrecht, FERIENMESSE Vídeň, ITF SLOVAKIATOUR Bratislava, F.re.e Mnichov a GLOBalnie Katowice. Kromě návrhu účasti materiál obsahuje podmínky pro spoluvystavovatele a zvolenou formu prezentace (vlastní stánek nebo prezentace na společném stánku CzechTourism).
Navrhovaný plán účasti Vysočina Tourism, p. o. na veletrzích cestovního ruchu v roce 2017 byl sestaven na základě vyhodnocení veletržních prezentací v roce 2016, viz materiál RK-18-2016-36, př. 2.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu doporučuje Radě Kraje Vysočina schválit účast Vysočina Tourism, p. o. na veletrzích cestovního ruchu v roce 2017 dle materiálu RK-18-2016-36, př. 1.
Navrhovaný plán pro rok 2017 byl projednán na zasedání Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina dne 5. 5. 2016 a zároveň byl prezentován na setkání se zástupci turistických informačních center v Kraji Vysočina dne 12. 5. 2016, všichni přítomní zástupci TIC podpořili tento návrh vč. formy prezentace a podmínek pro spoluvystavovatele.
StanoviskaUsnesení 05/02/2016/Kkcrvv
Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady Kraje Vysočina navrhovaný plán účasti Vysočina Tourism, p.o. na veletrzích cestovního ruchu v roce 2017 vč. podmínek pro spoluvystavovatele projednala na svém zasedání č. 2/2016 dne 5. 5. 2016 a doporučila jej Radě Kraje Vysočina ke schválení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
účast Vysočina Tourism, p. o. na veletrzích cestovního ruchu v roce 2017 dle materiálu
RK-18-2016-36, př. 1.
Odpovědnost OKPPCR, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Termín 30. 5. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz