Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-34

RK-18-2016-34.doc  RK-18-2016-34pr01.pdf  RK-18-2016-34pr02.pdf  RK-18-2016-34pr03.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-18-2016-34
NázevSmlouva o spolupráci na základě Dodatku č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze
Zpracoval E. Herzánová, K. Kotlíková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh smlouvy o spolupráci v oblasti marketingu a vzájemné propagace mezi Krajem Vysočina a spolkem SE.S.TA , z. s. vytvořený na základě Dodatku č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze ze dne 27. 11 2015 (dále též Dodatek ).
Dne 10. 3. 2009 zastupitelstvo kraje schválilo usnesením č. 0123/02/2009/ZK uzavření Memoranda o přípravě, realizaci a provozování expozice s názvem Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze nacházející se v objektu zámku Žďár nad Sázavou (viz materiál
RK-18-2016-34, př. 1). V souvislosti se změnou provozovatele této expozice, jímž se v květnu 2015 stal spolek SE.S.TA, schválilo zastupitelstvo kraje usnesením
č. 0546/06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015 uzavření Dodatku zohledňujícího všechny nastalé skutečnosti (viz materiál RK-18-2016-34, př. 2).
Na základě čl. III. Dodatku připravil spolek SE.S.TA v součinnosti s odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu návrh Smlouvy o spolupráci v oblasti marketingu
a propagace definující rozsah, formu, podmínky a vzájemně poskytovaný propagační prostor, který umožní účinnou podporu realizovaných aktivit (viz materiál RK-18-2016-34,
př. 3). Spolek SE.S.TA touto smlouvou nabízí propagaci Kraje Vysočina nejen v expozici Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze, ale také v nově otevřeném Muzeu nové generace, jehož je současně provozovatelem.
Návrh řešení V souladu s čl. III. Dodatku č. 1 k Memorandu o přípravě, realizaci a provozování expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze navrhuje odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu radě kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu
RK-18-2016-34, př. 3, která rozšíří možnosti vzájemné podpory a propagace Kraje Vysočina a spolku SE.S.TA, jakožto významného partnera podílejícího se na rozvoji cestovního ruchu v našem regionu.
StanoviskaOdbor sekretariátu hejtmana: Podporuje spolupráci v oblasti marketingu a propagace se spolkem SE.S.TA a souhlasí se vzájemnou propagací smluvních stran definovaných ve smlouvě o spolupráci dle materiálu RK-18-2016-34, př. 3.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-18-2016-34, př. 3.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz