Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-33

RK-18-2016-33.doc  RK-18-2016-33pr01.pdf  RK-18-2016-33pr02.pdf  RK-18-2016-33pr03.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-18-2016-33
NázevProjekt Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu
Zpracoval R. Bendová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic - CZ.1.11/2.1.00/08.01115, spolufinancovaného Evropskou unií z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, včetně příloh a čestných prohlášení ve vztahu k výše jmenovanému projektu. Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu je předkládána za sledované období 1. 5. 2015 - 30. 4. 2016. V materiálu RK-18-2016-33, př. 1 je obsažena monitorovací zpráva. Materiál RK-18-2016-33, př. 2 obsahuje přepočet finanční mezery včetně čestného prohlášení k tomuto přepočtu. Příloha monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti a čestná prohlášení příjemce k nemožnosti zastavení majetku a k výpočtu evidence nově vytvořených pracovních míst včetně této evidence jsou součástí materiálu RK-18-2016-33, př. 3.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic za sledované období 1. 5. 2015 - 30. 4. 2016, která je obsažena v materiálech RK-18-2016-33, př. 1,
RK-18-2016-33, př. 2 a RK-18-2016-33, př. 3 a prohlásit skutečnosti obsažené v materiálech RK-18-2016-33, př. 1, RK-18-2016-33, př. 2 a RK-18-2016-33, př. 3.
Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaGrémium ředitele bere monitorovací zprávu na vědomí.
Ekonomický odbor nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu o zajištění udržitelnosti projektu Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic dle materiálů RK-18-2016-33, př. 1, RK-18-2016-33, př. 2 a RK-18-2016-33, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-18-2016-33, př. 1, RK-18-2016-33, př. 2
a RK-18-2016-33, př. 3.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 30. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz