Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-32

RK-18-2016-32.doc  RK-18-2016-32pr01.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-18-2016-32
NázevŽádost o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem na území Kraje Vysočina
Zpracoval P. Oberreiterová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuDne 12. 5. 2016 obdržel Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství žádost Jihomoravského kraje o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem na území Kraje Vysočina. Předmětem žádosti je zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na výběr autobusových dopravců Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje pro oblast Znojemsko s předpokládaným zahájením provozu v prosinci roku 2017. Zadávací řízení bude organizovat Jihomoravský kraj u linek IDS JMK autobusové dopravy, které přecházejí z území Jihomoravského kraje na území Kraje Vysočina. Jihomoravský kraj žádá Kraj Vysočina o souhlas se zajišťováním dopravní obslužnosti Jihomoravským krajem na území Kraje Vysočina podle ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů (dále jen zákon o veřejných službách). Žádost Jihomoravského kraje je přílohou materiálu RK-18-2016-32, př. 1. Jedná se o linky, které v současné době jsou pravidelně provozovány.
Návrh řešení Zákon o veřejných službách, který nabyl účinnosti od 1. 7. 2010, stanovil v § 3 odst. 2, že kraj může zajišťovat dopravní obslužnost v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou a veřejnou linkovou dopravou se souhlasem jiného kraje v jeho územním obvodu. Žádost Jihomoravského kraje je podána dle ustanovení § 3 odst. 2 zákona o veřejných službách.
Jihomoravský kraj bude objednávat na linkách, pro které se navrhuje vydat souhlas, celý rozsah výkonů, tedy i na zastávkách ležících na území Kraje Vysočina.
Protože si zastupitelstvo kraje v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů nevyhradilo pravomoc k vydání výše uvedeného souhlasu, je tento materiál předkládán radě kraje.

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje souhlasit se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina Jihomoravským krajem v souladu s § 3 odst. 2 zákona o veřejných službách v rozsahu linek:
• 441 Moravský Krumlov - Jamolice - Dukovany,
• 442 Moravský Krumlov - Dolní Dubňany - Rouchovany - Hrotovice,
• 812 Znojmo - Plaveč - Běhařovice - Tavíkovice - Rouchovany - Dukovany,
• 814 Znojmo - Hluboké Mašůvky - Jevišovice - Slatina - Biskupice-Pulkov.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se zajišťováním dopravní obslužnosti v územním obvodu Kraje Vysočina Jihomoravským krajem v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů v rozsahu linek:
• 441 Moravský Krumlov - Jamolice - Dukovany
• 442 Moravský Krumlov - Dolní Dubňany - Rouchovany - Hrotovice
• 812 Znojmo - Plaveč - Běhařovice - Tavíkovice - Rouchovany - Dukovany
• 814 Znojmo - Hluboké Mašůvky - Jevišovice - Slatina - Biskupice-Pulkov.
Odpovědnost ODSH
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz