Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-31

RK-18-2016-31.doc  RK-18-2016-31pr01.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-18-2016-31
NázevNávrh smlouvy mezi Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJihomoravský kraj hodlá v průběhu roku 2016 zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na výběr autobusových dopravců pro oblast Znojemska s předpokládaným zahájením provozu v prosinci 2017. Z důvodu zajištění propojení mezikrajské dopravy je s ohledem na komfort cestujících vhodné, aby přeshraniční linky byly provozovány uceleně. U soutěžených linek s přesahem na území Kraje Vysočina se Kraj Vysočina zavazuje postupovat dle již praktikovaného systému vzájemného zápočtu dopravních výkonů na základě smlouvy s Jihomoravským krajem ze dne 16. 12. 2014 anebo systémem úhrady kompenzace. Kombinace obou postupů je možná.
V materiálu RK-18-2016-31, př. 1 je uveden návrh smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Jihomoravského kraje na výběr autobusových dopravců pro oblast Znojemska. Uzavření této smlouvy je nutné pro budoucí možnost finanční spoluúčasti na zajištění dopravní obsluhy, která bude realizována na území Kraje Vysočina na základě výběrového řízení pro oblast Znojemska.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření Smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Jihomoravského kraje na výběr autobusových dopravců pro oblast Znojemska s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu RK-18-2016-31, př. 1.
StanoviskaOddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina veřejnou linkovou osobní dopravou v souvislosti se zadávacím řízením Jihomoravského kraje na výběr autobusových dopravců pro oblast Znojemska s Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, IČO: 70888337, dle materiálu RK-18-2016-31, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení právní a krajského živnostenského úřadu
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz