Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-19

RK-18-2016-19.doc  RK-18-2016-19pr01.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-18-2016-19
NázevHlášení o udržitelnosti k projektu Transformace ÚSP Jinošov II.
Zpracoval E. Komínková, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizoval od 22. 12. 2011 do 15. 5. 2015 projekt Transformace ÚSP Jinošov II. Dle požadavků Integrovaného operačního programu má příjemce povinnost v době udržitelnosti předkládat po 12 měsících od ukončení projektu a následně za každých 12 měsíců Hlášení o udržitelnosti projektu, součástí této zprávy je i čestné prohlášení příjemce. V rámci tohoto projektu má být 1. hlášení o udržitelnosti projektu předloženo do 10. 6. 2016. Zpracované Hlášení o udržitelnosti projektu je obsahem materiálu
RK-18-2016-19, př. 1. Udržitelnost tohoto projektu končí v roce 2020, poté po dobu následujících 15 let má příjemce povinnost využívat pořízený majetek k poskytování sociálních služeb.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-18-2016-19, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-18-2016-19, př. 1.
Odpovědnost OSV
Termín 10. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz