Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-16

RK-18-2016-16.doc  RK-18-2016-16pr01.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-18-2016-16
NázevInformace o předložení ankety členům Zastupitelstva Kraje Vysočina
Zpracoval K. Svobodová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuOdbor sekretariátu hejtmana vždy na konci čtyřletého volebního období žádá členy zastupitelstva o vyplnění ankety, aby tak úřad získal zpětnou vazbu týkající se úrovně servisu poskytovaného členům Zastupitelstva Kraje Vysočina.
Znění ankety je přílohou tohoto materiálu č. 1 (RK-18-2016-16, př. 1).
Odbor sekretariátu hejtmana předloží členům Zastupitelstva Kraje Vysočina anketu v tištěné podobě k vyplnění na jednání zastupitelstva č. 4/2016 dne 21. 6. 2016.
O výsledcích a vyhodnocení ankety budou členové zastupitelstva kraje informováni na jednání č. 5/2016 dne 13. 9. 2016.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana doporučuje radě kraje vzít na vědomí informaci o předložení Ankety členům Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu RK-18-2016-16, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o předložení Ankety členům Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu
RK-18-2016-16, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 13. 9. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz