Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-15

RK-18-2016-15.doc  RK-18-2016-15pr01.doc  RK-18-2016-15pr02.doc  RK-18-2016-15pr03.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-18-2016-15
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru na Regionální den Vysočiny v rámci festivalu Bernard fest 2016
Zpracoval O. Rázl
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuNa Kraj Vysočina se obrátila společnost Rodinný pivovar Bernard s žádostí o podporu Regionálního dne Vysočiny, konaného v rámci festivalu Bernard fest 2016, který se uskuteční 16. června 2016 na Horním náměstí v Humpolci. Organizátoři žádají o podporu na technické zabezpečení akce a na honoráře účinkujících (materiál RK-18-2016-15, př. 1).
Snahou organizátorů Regionálního dne Vysočiny je podpořit společenský život v Humpolci a okolí a umožnit regionálním umělcům jejich zviditelnění na velké profesionální scéně. Vstup na tento festivalový den je pro návštěvníky zdarma. Na akci navazuje dvoudenní 22. ročník festivalu Bernard fest, který je jednou z největších hudebních akcí na Vysočině. Každoročně ho podle pořadatelů navštíví přes 10 tisíc návštěvníků, především z Kraje Vysočina a okolí.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a na základě výše uvedených skutečností navrhuje radě kraje poskytnout společnosti Rodinný pivovar BERNARD a.s., 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ: 26031809 finanční dar ve výši 50 000 Kč na krytí nákladů souvisejících s pořádáním Regionálního dne Vysočiny.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 18. 5. 2016 činí 37 874 tis. Kč.
Odbor informatiky: Dar byl zaevidován v systému eDotace - O01629.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 50 000 Kč společnosti Rodinný pivovar BERNARD a.s., 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ: 26031809, dle materiálu RK-18-2016-15, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 - Ostatní záležitosti v kultuře o částku 50 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 50 000 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz