Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-18-2016-04

RK-18-2016-04.doc  RK-18-2016-04pr01.pdf  RK-18-2016-04pr02.pdf  RK-18-2016-04pr03.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-18-2016-04
NázevPeněžní účelové dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) požádala o udělení předchozího souhlasu s přijetím peněžních účelových darů od společností MANN
+ HUMMEL (CZ) s.r.o. a MANN + HUMMEL Service s.r.o. v celkové výši 100 000 Kč, na pořízení elektricky polohovatelných lůžek včetně nočních stolků pro nemocnici, za účelem zlepšení péče a prostředí pro pacienty. Darovací smlouvy o poskytnutí darů jsou obsaženy v materiálech RK-18-2016-04, př. 1 a RK-18-2016-04, př. 2. Dále nemocnice požádala
o udělení souhlasu s přijetím peněžního účelového daru od společnosti Coloplast A/S, odštěpný závod na zajištění Urologického kongresu, pořádaného nemocnicí, ve výši
5 000 Kč. Darovací smlouva o poskytnutí daru je obsažena v materiálu RK-18-2016-04, př. 3.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k přijetí peněžních účelových darů pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením smluv.
Návrh řešení Peněžní účelové dary budou využity ve prospěch hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s přijetím peněžních účelových darů dle materiálu RK-18-2016-04, př. 1-3. Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s přijetím peněžních účelových darů je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních účelových darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-18-2016-04, př. 1, RK-18-2016-04, př. 2 a RK-18-2016-04, př. 3.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 3. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz