Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-80

RK-17-2016-80.doc  RK-17-2016-80pr01.xls
Číslo materiálu80
Číslo jednacíRK-17-2016-80
NázevInformace o výsledku hlasování v aplikaci Váš názor k podpoře budování cyklostezek v Kraji Vysočina
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0111/03/2016/RK rozhodla Rada Kraje Vysočina o spuštění hlasování v kampani pro podporu budování cyklodopravy a cykloturistiky v Kraji Vysočina.
Diskuzní otázky se týkaly cílů a aktivit vymezených ve STRATEGII ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014 - 2020. Pro naplnění cíle zaměřeného na zvýšení bezpečnosti cyklistů a kvality sítě cyklotras Kraj Vysočina hodlá podpořit obce nebo jejich svazky (v roli investorů a vlastníků infrastruktury) a vyhlásit nový grantový program v rámci Fondu Vysočiny v objemu 2,5 mil. Kč se zaměřením právě na toto téma.
Veřejná diskuse na Váš názor byla ukončena 30. 4. 2016. Hlasování se účastnilo 153 občanů, kteří měli možnost vyjádřit svůj názor ke třem základním otázkám, přičemž poslední otázka byla dále rozšířena (v případě kladného stanoviska) ještě o další dvě doplňující podotázky.
Z hlasování vzešlo 735 odpovědí. Celkem 88 % hlasujících se vyjádřilo pro podporu budování cyklostezek i ostatních komunikací v rámci cyklotras.
69 % preferuje výstavbu páteřních sítí s nadregionálním charakterem před plošným budováním cyklostezek s pouze místním významem. 83 % hlasujících podporuje budování tras a areálů určených pro terénní cyklistiku - zde bylo hlasování velmi těsné, protože 51 % hlasujících upřednostňuje singltracky a 49 % pumptracky. 67 % hlasujících se vyjádřilo pro podporu budování a rekonstrukcí odpočívek podél cyklotras ve vhodných atraktivních lokalitách a v širším smyslu odpočinkových/piknikových míst tj. včetně např. herních prvků pro děti, fitness prvků, workout hřišť apod. Celková statistika je uvedena v materiálu
RK-17-2016-80, př. 1.
Návrh řešení Odbor analýz a podpory řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o výsledku hlasování o krajských prioritách pro přípravu grantového programu v rámci Fondu Vysočina pro rok 2016 prostřednictvím aplikace Váš názor .
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
informaci o výsledku hlasování o krajských prioritách Kraje Vysočina pro přípravu grantového programu v rámci Fondu Vysočina rok 2016 prostřednictvím aplikace Váš názor dle materiálu RK-17-2016-80, př. 1
Odpovědnost OAPŘ
Termín 17. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz