Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-75

RK-17-2016-75.doc  RK-17-2016-75pr01.doc  RK-17-2016-75pr02.xls  RK-17-2016-75pr03.doc  RK-17-2016-75pr04.doc
Číslo materiálu75
Číslo jednacíRK-17-2016-75
NázevSkutek roku 2015 - dary oceněným
Zpracoval D. Marešová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o poskytnutí darů vítězům soutěže o cenu Kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2015.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0240/03/2016/ZK ze dne 10. 5. 2016 rozhodlo udělit ceny Kraje Vysočina SKUTEK ROKU 2015 osobám uvedeným v materiálu RK-17-2016-75, př. 1 a RK-17-2016-75, př. 2 ( Zastupitelstvo kraje rozhoduje udělit cenu Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2015 fyzickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2016-56, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2016-56, př. 2.)
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina poskytnout dary dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu RK-17-2016-75, př. 3 fyzickým osobám uvedeným v materiálu RK-17-2016-75, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-17-2016-75, př. 2.
V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, rozhoduje o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech rada kraje.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.

Odbor informatiky: dary byly zaevidovány v systému eDotace - ID ZZ01479.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout věcné dary dle vzoru smlouvy uvedeného v materiálu RK-17-2016-75, př. 3 fyzickým osobám uvedeným v materiálu RK-17-2016-75, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu RK-17-2016-75, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 27. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz