Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-71

RK-17-2016-71.doc  RK-17-2016-71pr01.doc
Číslo materiálu71
Číslo jednacíRK-17-2016-71
NázevSmlouva o provozu bufetu - Dodatek č. 3
Zpracoval I. Šmídová
Předkládá I. Šmídová
Počet příloh
Popis problémuProvozování bufetu v sídle kraje zajišťuje střední škola příspěvková organizace zřizovaná krajem Vysočina (název: Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava). Smlouva o zajištění provozu bufetu byla schválena usnesením č. 1361/28/2006/RK dne 19. 9. 2006. Příspěvková organizace pořídila na vlastní náklady novou chladničku, původní, která byla součástí inventáře prostor, vrátila jako nepotřebnou a neopravitelnou. Dodatek upravuje přílohu č. 2 smlouvy - soupis inventáře vybavení prostor.
Návrh řešení Oddělení hospodářské správy navrhuje uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění provozu bufetu podle materiálu RK-17-2016-71, př. 1 s účinností od 1. června 2016.
Rozhodnutí o uzavření smlouvy o zajištění provozu bufetu je podle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v kompetenci rady kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění provozu bufetu dle materiálu RK-17-2016-71, př. 1.
Odpovědnost oddělení hospodářské správy
Termín 31. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz