Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-70

RK-17-2016-70.doc  RK-17-2016-70pr01.doc  RK-17-2016-70pr02.doc
Číslo materiálu70
Číslo jednacíRK-17-2016-70
NázevNávrh na vyřazení majetku, škody kraje, pohledávky
Zpracoval M. Magrot
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuRada Kraje Vysočina zřídila Škodní a likvidační skupinu Rady Kraje Vysočina a jmenovala její členy usnesením č. 0797/16/2010/RK, kterým rovněž schválila jednací řád této skupiny a jmenovala její členy.
Škodní a likvidační skupině Rady Kraje Vysočina byly předloženy k projednání:
- návrhy na vyřazení majetku,
- ohlášení škod vzniklých kraji,
- návrhy na upuštění od vymáhání pohledávek.
Návrh řešení Škodní a likvidační skupina Rady Kraje Vysočina výše uvedené návrhy projednala dne 5. 5. 2016 a navrhuje radě kraje vzít na vědomí Zápis č. 1/2016 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina, který je včetně příloh obsahem materiálu RK-17-2016-70, př. 1.
StanoviskaŠkodní a likvidační skupina Rady Kraje Vysočina projednala návrhy dne 5. 5. 2016 a doporučila:
- uplatnit náhradu škody dle stanovisek 05/01/2016 až 07/01/2016;
- vyřadit majetek dle stanoviska 01/01/2016;
- upustit od vymáhání pohledávky dle stanoviska 04/01/2016.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
Zápis č. 1/2016 z jednání Škodní a likvidační skupiny Rady Kraje Vysočina dle materiálu
RK-17-2016-70, př. 1;
rozhoduje
* vyřadit majetek dle materiálu RK-17-2016-70, př. 1;
* uplatnit právo na náhradu škody dle materiálu RK-17-2016-70, př. 1;
* upustit od vymáhání pohledávek v režimu de minimis dle materiálu RK-17-2016-70, př. 1;
ukládá
* oddělení hospodářské správy vyřadit majetek dle materiálu RK-17-2016-70, př. 1 z majetkové evidence;
* odboru ekonomickému odepsat škody a pohledávky uvedené v materiálu
RK-17-2016-70, př. 1 z účetnictví kraje.
Odpovědnost oddělení hospodářské správy, odbor ekonomický
Termín 31. 7. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz