Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-62

RK-17-2016-62.doc
Číslo materiálu62
Číslo jednacíRK-17-2016-62
NázevZměna usnesení 0447/10/2016/RK
Zpracoval A. Hnízdilová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 0447/10/2016/RK rozhodla rada kraje mimo jiné uzavřít mezi Krajem Vysočina a RWE GasNet, s.r.o. smlouvu o zřízení věcného břemene, podle níž měl být stavbou STL plynovod a přípojky v ul. Nádražní a Tovární v obci a k.ú. Luka nad Jihlavou dotčen pozemek par. č. KN 59/6 a KN 59/9 v k.ú. Luka nad Jihlavou ve vlastnictví Kraje Vysočina. Dne 6. 5. 2016 bylo OM oznámeno, že došlo k chybnému vyplnění žádosti o zřízení služebnosti. V žádosti byl chybně uveden způsob uložení plynovodu, správně má být uloženo ve stávající chráničce. Z tohoto důvodu bude úhrada za zřízení služebnosti snížena z původní 4 176 Kč na částku 730,80 Kč.
Stejným usnesením rozhodla rada kraje mimo jiné uzavřít mezi Krajem Vysočina a E.ON Distribuce, a.s. smlouvu o zřízení věcného břemene, podle níž měl být stavbou Vranín - Mareček: NN přip. kab. přípojky, č.1030015401/002 dotčen pozemek par. č. 1303/1 a 1303/4 v k.ú. Vranín ve vlastnictví Kraje Vysočina. Dne 2. 5. 2016 bylo OM oznámeno, že došlo k chybnému uvedení par. č. dotčeného pozemku. Bylo chybně uvedeno parcelní číslo, správně má být místo par. č. 1303/1 par. č. 1340
Návrh řešení Odbor majetkový z výše popsaných důvodů navrhuje změnit usnesení 0447/10/2016/RK
- změnit úhradu za zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 8 v materiálu RK-10-2016-22, př. 2 z částky 4 176 Kč bez DPH na 730,80 Kč bez DPH.
- změnit par. č. pod pořadovým číslem 10 v materiálu RK-10-2016-22, př. 2 z par. č.1303/1 na par. č. 1340.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout změnit usnesení 0447/10/2016/RK
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0447/10/2016/RK tak, že v materiálu RK-10-2016-22, př. 2:
- u smlouvy o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 8 se ve sloupci Úhrada bez DPH částka 4 176 Kč bez DPH nahrazuje částkou 730,80 Kč bez DPH;
- u smlouvy o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 10, se par. č. 1303/1 nahrazuje par. č. 1340.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 8. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz