Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-61

RK-17-2016-61.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíRK-17-2016-61
NázevZměna usnesení 0297/07/2016/RK
Zpracoval A. Hnízdilová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 0297/07/2016/RK rozhodla rada kraje mimo jiné uzavřít mezi Krajem Vysočina a Obchodní společností ČEZ Distribuce, a.s. smlouvu o zřízení věcného břemene, podle níž měl být stavbou IP-12-2006077, Pozovice, ČSOV, přípojka knn nad 50m dotčen pozemek par. č. 825/2 v k.ú. Pozovice ve vlastnictví Kraje Vysočina. Dne 28. 4. 2016 bylo OM oznámeno, že došlo k chybnému vyplnění žádosti o zřízení služebnosti. V žádosti byly chybně uvedeny výměry ke způsobům uložení, správně má být podvrtem 14 bm a uložení mimo vozovku 125 bm. Z tohoto důvodu bude úhrada za zřízení služebnosti snížena z původní 55 000 Kč na částku 30 600 Kč.
Návrh řešení Odbor majetkový z výše popsaných důvodů navrhuje změnit usnesení 0297/07/2016/RK -změnit úhradu za zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 7 v materiálu RK-07-2016-08, př. 2 z částky 55 000 bez DPH na 30 600 Kč bez DPH. Návrh usnesení předpokládá rozhodnout změnit usnesení 0297/07/2016/RK.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0297/07/2016/RK tak, že v materiálu RK-07-2016-08, př. 2, u smlouvy o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 7 se ve sloupci Úhrada bez DPH částka 55 000 Kč bez DPH nahrazuje částkou 30 600 Kč bez DPH.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 8. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz