Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-45

RK-17-2016-45.doc  RK-17-2016-45pr01.pdf  RK-17-2016-45pr01a.pdf
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-17-2016-45
NázevProdej pozemku v k. ú. Střítež u Černovic
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o prodej pozemku v k. ú. Střítež u Černovic a obec Černovice. Pozemek par. č. 481/3 ostatní plocha, silnice o výměře 160 m2 se nachází v místě křížení železniční tratě a silnice III. třídy. Tento železniční přejezd je vybaven výstražnými světly a je veden pod číslem P9066. V blízkosti se plánuje vybudování zastávky. O odkoupení pozemku požádaly Jindřichohradecké místní dráhy, a. s., Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec. Vlastníkem pozemku je Kraj Vysočina, s pozemkem hospodaří Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Návrh řešení OM navrhuje dle článku II. odst. 3 písm. a) Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina (pozemek sousedí a částečně souvisí s nemovitostí ve vlastnictví zájemce) přímý prodej pozemku par. č. 481/3 ostatní plocha, silnice o výměře 160 m2 v k. ú. Střítež u Černovic a obec Černovice Jindřichohradeckým místním drahám, a. s. Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec za cenu 61 Kč/m2 a DPH. Jedná se o cenu zjištěnou dle platných cenových předpisů. Vyhotovení znaleckého posudku by v tomto případě bylo neekonomické. Kupující uhradí zároveň kolek v hodnotě 1000 Kč pro vklad smlouvy do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí. Kupní smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr prodeje pozemku par. č. 481/3 ostatní plocha, silnice o výměře 160 m2 v k.ú. Střítež u Černovic a obec Černovice na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést výše uvedenou nemovitost do vlastnictví Jindřichohradeckých místních drah, a. s. Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec za cenu 61 Kč/m2 a DPH. S tím, že kupující uhradí zároveň kolek v hodnotě 1000 Kč pro vklad smlouvy do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Pelhřimov souhlasí s prodejem. ODSH souhlasí také.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku par. č. 481/3 ostatní plocha, silnice o výměře 160 m2 v k.ú. Střítež u Černovic a obec Černovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést par. č. 481/3 ostatní plocha, silnice o výměře 160 m2 v k. ú. Střítež u Černovic a obec Černovice Jindřichohradeckým místním drahám, a. s. Nádražní 203/II, Jindřichův Hradec za cenu 61 Kč/m2 a DPH s tím, že kupující uhradí zároveň kolek v hodnotě 1000 Kč pro vklad smlouvy do katastru nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 21. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz