Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-41

RK-17-2016-41.doc  RK-17-2016-41pr01.pdf
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-17-2016-41
NázevRozhodnutí o vrácení části dotace a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJde o rozhodnutí o vrácení části dotace a schválení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty, související s vratkou části dotace projektu:
* II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice, reg. č. CZ.1.11/1.1.00/21.01330, ve výši 12 065,77 Kč dle materiálu RK-17-2016-41, př. 1.
Dne 27. 4. 2016 byly Kraji Vysočina doručeny z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen ÚRR ) Informace o porušení podmínek poskytnutí dotace dle materiálu RK-17-2016-41, př. 1. Obsahem tohoto podání je informace, že na základě auditu Auditního orgánu Ministerstva financí České republiky (Zpráva z auditu č. RPJV/2016/O/014) bylo jeho pracovníky konstatováno porušení podmínek poskytnutí dotace (čl. I odst. 3 a čl. V odst. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod). Na úhradu částky je Kraji Vysočina dána lhůta 30 dnů.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uhradit částku 12 065,77 Kč z důvodů uvedených v materiálu
RK-17-2016-41, př. 1 a schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice, související s vratkou části dotace ve výši 12 065,77 Kč z důvodů uvedených v materiálu RK-17-2016-41, př. 1.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření na kapitole Evropské projekty.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uhradit částku 12 065,77 Kč z důvodů uvedených v materiálu RK-17-2016-41, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice, související s vratkou části dotace ve výši 12 065,77 Kč z důvodů uvedených v materiálu RK-17-2016-41, př. 1;
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 26. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz