Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-40

RK-17-2016-40.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-17-2016-40
NázevNávrh na rozpočtové opatření z důvodu přijetí dotace na projekt silniční infrastruktury
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu přijetí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen ROP JV ) na projekt II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov dne 10. 5. 2016 ve výši 55 674 477,78 Kč. Z důvodu ukončení realizace projektu je možné uvedenou dotaci převést do Fondu strategických rezerv.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov ve výši 55 674 477,78 Kč o účelovou dotaci z ROP JV;
* převod přijaté dotace ve výši 55 674 477,78 Kč ze zvláštního účtu projektu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
StanoviskaOdbor ekonomický
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve výši 55 674 477,78 Kč, které byly připsány na zvláštní účet projektu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov ve výši 55 674 477,78 Kč o účelovou dotaci z ROP JV;
* převod přijaté dotace ve výši 55 674 477,78 Kč ze zvláštního účtu projektu II/360 ul. Rafaelova - Pocoucov do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
Odpovědnost ODSH, OE
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz