Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-38

RK-17-2016-38.doc  RK-17-2016-38pr01.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-17-2016-38
NázevDohoda o vzájemném započtení pohledávek pro uplatnění smluvní pokuty při realizaci akce II/152 Moravské Budějovice - průtah
Zpracoval J. Lojda
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuV rámci realizace stavby II/152 Moravské Budějovice - průtah došlo ze strany společnosti ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí ( dále jen Společnost ) k prodlení s uvedením části díla do provozu v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo ze dne 16. 7. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 10. 2015.
Na základě uvedených skutečností Kraj Vysočina nárokuje u společnosti smluvní pokutu v celkové výši 79 249,83 Kč splatnou dne 22. 5. 2016.
Rovněž společnost má vůči kraji pohledávku ve výši 79 249,83 Kč, která představuje právo na úhradu společností realizovaných stavebních prací pro kraj, splatnou dne 13. 5. 2016.
Smluvní strany řeší uvedenou situaci dohodou o vzájemném započtení pohledávek. Návrh dohody byl vzájemně odsouhlasen.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření dohody o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a společností ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 02604795, dle materiálu RK-17-2016-38, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor bere na vědomí předložený materiál.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o vzájemném započtení pohledávek mezi Krajem Vysočina a společností ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 02604795, dle materiálu RK-17-2016-38, př. 1.
Odpovědnost ODSH
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz