Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-26

RK-17-2016-26.doc  RK-17-2016-26pr01.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-17-2016-26
NázevTalent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - nominační komise
Zpracoval6 Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - nominační komise pro: jednání rady kraje č. 17/2016 dne 17. 5. 2016 zpracovali: J. Albrechtová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší jmenování nominační komise pro ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny pro rok 2016.
Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání č. 07/2015 dne 15. 12. 2015 usnesením č. 0578/07/2015/ZK Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2016. V Rozpočtu kraje 2016 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny - je uvažována částka 455 000 Kč.
Ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny je udělováno podle metodiky schválené Radou Kraje Vysočina usnesením č. 0716/14/2016/RK ze dne 19. 4. 2016.
O návrzích na ocenění Talent Vysočiny rozhoduje nominační komise jmenovaná Radou Kraje Vysočina. Návrhy na nominaci a udělení ocenění Talent Vysočiny předkládá komise ke schválení Radě Kraje Vysočina.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje návrh na jmenování nominační komise pro rok 2016 ve složení uvedeném v materiálu RK-17-2016-26, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
nominační komisi pro udělení ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny dle materiálu RK-17-2016-26, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz