Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-25

RK-17-2016-25.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-17-2016-25
NázevJmenování hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež
Zpracoval J. Albrechtová, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší jmenování hodnotící komise pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež.
Rada Kraje Vysočina usnesením č. 2260/36/2015/RK ze dne 1. 12. 2015 schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež č. 13/15 (dále jen Pravidla ). Na základě těchto Pravidel budou jednotlivé žádosti posouzeny hodnotící komisí.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje návrh na jmenování hodnotící komise, který byl sestaven dle nominací jednotlivých členů Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina.
Dle čl. 5 odst. 3 Pravidel hodnotící komisi jmenuje Rada Kraje Vysočina.
StanoviskaKomise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina:
Usnesení 01/01/2016/Ksvč
Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje jmenovat zástupce Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina do hodnotící komise pro poskytování dle Pravidel rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež, v tomto pořadí: Magda Vaňková, Roman Ondrušek, Jan Burda, Ladislav Bárta a Martina Bártová.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželi)
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
* hodnotící komisi dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež ve složení: Magda Vaňková, Roman Ondrušek, Jan Burda, Ladislav Bárta a Martina Bártová;
* Magdu Vaňkovou předsedkyní hodnotící komise dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání technických, přírodovědných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz