Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-19

RK-17-2016-19.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-17-2016-19
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola stavební Jihlava
Zpracoval9 Návrh na vyřazení nepotřebného majetku, Střední škola stavební Jihlava pro: jednání rady kraje č. 17/2016 dne 17. 5. 2016 zpracovali: H. Hošková, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost Střední školy stavební Jihlava (dále jen škola ) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.
V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala škola návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Dne 13. 4. 2016 rozhodl písemně ředitel školy o nepotřebném majetku. Jedná se o plynovou horkovzdušnou troubu pořízenou v roce 1996, inventární číslo B136, pořizovací cena 1 059 481,30 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Plynová horkovzdušná trouba je částečně funkční. Byla součástí vybavení školní kuchyně na domově mládeže Žižkova 58, Jihlava. V roce 2007 došlo k celkové rekonstrukci, při které bylo vybavení kuchyně nahrazeno novým moderním zařízením. Stala se pro potřeby organizace zcela nevyužitelná. Nepotřebný majetek byl nabízen od 14. 4. 2016 prostřednictvím portálu PO a na webových stránkách kraje ostatním organizacím k dalšímu využití. Nikdo o majetek neprojevil zájem. Škola navrhuje jeho odbornou ekologickou likvidaci.
Návrh řešení OŠMS doporučuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením plynové horkovzdušné trouby pořízené v roce 1996, inventární číslo B136, pořizovací cena 1 059 481,30 Kč, zůstatková cena 0 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Střední školou stavební Jihlava dle materiálu RK-17-2016-19.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy stavební Jihlava
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz