Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-12

RK-17-2016-12.doc  RK-17-2016-12pr01.doc  RK-17-2016-12pr02.doc  RK-17-2016-12pr03.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-17-2016-12
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - Novinářská křepelka
Zpracoval M. Brothánková
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuV Havlíčkově Brodě bude 26. května 2016 udělovat Nadace ČLF tradiční novinářské ceny K. H. Borovského, které jsou nejvyšším oceněním za novinářskou a publicistickou práci v ČR. Spolu s těmito cenami budou předávány i tzv. Novinářské křepelky, tedy ceny pro mladé novináře do 33 let. Novinářské křepelky jsou spojeny se symbolickou odměnou - částkou 3 333 Kč. Už v minulých letech Kraj Vysočina vždy jednu tuto Novinářskou křepelku financoval a zástupce kraje ji také při slavnostním ceremoniálu předával. Informace o nominované osobě, která je porotou soutěže určena k převzetí ceny jsou součástí přílohy 2 tohoto materiálu (RK-17-2015-12, př. 2).
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana přijal nabídku Nadace Český literární fond financovat a předat jednu novinářskou křepelku a navrhuje radě kraje poskytnout vítězi Novinářské křepelky finanční dar ve výši 3 333 Kč dle materiálu RK-17-2016-12, př. 1. S poskytnutím daru držiteli ceny Novinářská křepelka bylo počítáno při sestavování rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 v kapitole Zastupitelstvo kraje.
StanoviskaOdbor informatiky
Dar byl zaevidován v systému eDotace - ID: O01719.

Odbor ekonomický
Ekonomický odbor nemá připomínek k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar dle materiálu RK-17-2016-12, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje, spočívající ve zvýšení § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 3 340 Kč při současném snížení § 6113 - Zastupitelstva krajů o částku 3 340 Kč.
Odpovědnost OSH, OE
Termín 30. 6. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz