Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-10

RK-17-2016-10.doc  RK-17-2016-10pr01.pdf  RK-17-2016-10pr02.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-17-2016-10
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Syndikátu novinářů České republiky, z. s.
Zpracoval O. Rázl
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuSyndikát novinářů ČR (Územní sdružení syndikátu novinářů ČR Vysočina) pořádá v letošním roce u příležitosti významných výročí Karla Havlíčka Borovského soutěž v psaní krátkých satirických básní Epigram 2016. Celý projekt vyvrcholí 27. října v Havlíčkově Brodě konferencí na téma Karla Havlíčka Borovského, které se podle předpokladů zúčastní desítky autorů z celé ČR. Pořadatelé plánují také vydat sborník s epigramy i zajímavostmi o Karlu Havlíku Borovském a místech s ním spojených (náklad cca 1000 ks).
Sdružení organizuje podobné akce pravidelně vždy jednou za 5 let u příležitosti výroční K. H. Borovského.
Prezentace Kraje Vysočina bude zajištěna jednak ve sborníku, ale také přímo na konferenci.
Bližší informace jsou obsahem mat. RK-17-2016-10, př. 1.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a na základě výše uvedených skutečností navrhujeme radě kraje, aby byl Syndikátu novinářů České republiky,z. s., Senovážné náměstí 978/23, Praha, 110 00, IČ: 00408123 poskytnut finanční dar ve výši 20 000 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 11. 5. 2016 činí 39 331 tis. Kč.

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O01629.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 20 000 Kč Syndikátu novinářů České republiky, z. s., Senovážné náměstí 978/23, Praha, 110 00, IČ: 00408123, dle materiálu RK-17-2016-10, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 20 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 20 000 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz