Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-05

RK-17-2016-05.doc  RK-17-2016-05pr01.doc  RK-17-2016-05pr02.doc  RK-17-2016-05pr03.doc  RK-17-2016-05pr04.doc  RK-17-2016-05pr05.pdf  RK-17-2016-05pr06.doc  RK-17-2016-05pr07.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-17-2016-05
NázevPeněžní účelové a věcné dary pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Třebíč, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) požádala o udělení předchozího souhlasu s přijetím peněžních účelových a věcných darů.
Konkrétně se jedná o:
- peněžní účelové dary od obcí: Račice, Ocmanice a Radonín, v celkové výši 7 500 Kč, na pořízení elektricky polohovatelných lůžek včetně nočních stolků pro nemocnici, darovací smlouvy o poskytnutí darů jsou obsaženy v materiálu RK-17-2016-05,
př. 1-3;
- peněžní účelový dar od společnosti TTS energo s.r.o., na zdravotnické účely a za účelem zlepšení péče a prostředí pro pacienty nemocnice, ve výši 224 000 Kč, darovací smlouva o poskytnutí daru je obsažena v materiálu RK-17-2016-05, př. 4;
- peněžní účelový dar od společnosti Astellas Pharma s.r.o., darovaný za účelem financování Urologického kongresu Vysočiny, ve výši 200 000 Kč, darovací smlouva o poskytnutí daru je obsažena v materiálu RK-17-2016-05, př. 5;
- věcný dar od společnosti KIDS FOR KIDS, o. s. - přístroj na vyšetřování OAE u novorozenců SENTIERO ECO T (včetně startovní sady příslušenství a modulu MIRA PRINT pro přímý tisk přes PC, které jsou nedílnou součástí přístroje), pro dětské a novorozenecké oddělení nemocnice, v hodnotě 90 000 Kč, darovací smlouva o poskytnutí daru je obsažena v materiálu RK-17-2016-05, př. 6;
- věcný dar od Nadačního fondu Modrý Hroch - MANŽETA NIBP k monitoru životních funkcí, 1 kus, pro dětské a novorozenecké oddělení nemocnice, v hodnotě 350 Kč, darovací smlouva o poskytnutí daru je obsažena v materiálu RK-17-2016-05, př. 7.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k přijetí peněžních účelových a věcných darů pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením smluv.
Návrh řešení Peněžní účelové a věcné dary budou využity ve prospěch hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s přijetím peněžních účelových a věcných darů dle materiálu RK-17-2016-05, př. 1-7. Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s přijetím peněžních účelových a věcných darů je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních účelových a věcných darů pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-17-2016-05, př. 1, RK-17-2016-05, př. 2, RK-17-2016-05, př. 3, RK-17-2016-05, př. 4, RK-17-2016-05, př. 5, RK-17-2016-05, př. 6 a RK-17-2016-05, př. 7.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 27. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz