Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-03

RK-17-2016-03.doc  RK-17-2016-03pr01.pdf  RK-17-2016-03pr02.pdf  RK-17-2016-03pr03.pdf  RK-17-2016-03pr04.pdf  RK-17-2016-03pr05.pdf
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-17-2016-03
NázevDotace, peněžní účelový dar a věcné dary pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
Zpracoval H. Vorálková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuNemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, (dále jen nemocnice ), obdržela nabídku dotace a darů, a to:
* dotace od města Chotěboř ve výši 10 000 Kč na pořízení ultrazvuku pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice. Veřejnoprávní smlouva je obsažena v materiálu RK-17-2016-03, př. 1;
* peněžní účelový dar od města Přibyslav ve výši 10 000 Kč, na pořízení ultrazvuku pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-17-2016-03, př. 2;
* věcné dary: od společnosti DISPOLAB, spol. s r.o. - starší typy pipet v hodnotě 18 000 Kč, dále od společnosti COLOPLAST a.s. - nábytek pro vybavení ordinace chirurgie v hodnotě 7 218 Kč a od společnosti Boehringer Ingelheim, spol.
s r.o. - odborná literatura, ve výši 2 993 Kč. Darovací smlouvy jsou obsaženy v materiálu RK-17-2016-03, př. 3-5.
Nemocnice je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 k přijetí dotací, peněžního účelového daru a věcných darů oprávněna pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Nemocnice proto požádala o udělení předchozího souhlasu s uzavřením smluv.
Návrh řešení Dotace, peněžní účelové dary a věcné dary jsou určeny k využití v hlavní činnosti nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje Radě Kraje Vysočina udělit souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy a darovacích smluv dle materiálu RK-17-2016-03, př. 1-5.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smluv je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy a darovacích smluv o poskytnutí dotace, peněžních účelových darů a věcných darů pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-17-2016-03, př. 1, RK-17-2016-03, př. 2, RK-17-2016-03, př. 3,
RK-17-2016-03, př. 4 a RK-17-2016-03, př. 5.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 27. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz