Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-17-2016-02

RK-17-2016-02.doc  RK-17-2016-02pr01.doc  RK-17-2016-02pr02.doc  RK-17-2016-02pr03.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-17-2016-02
NázevZadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Podpora TCK Kraje Vysočina a dalších systémů
Zpracoval P. Pavlinec, K. Mayerová, V. Kotrbová
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuOdbor informatiky z důvodu zajištění technické podpory krajských systémů připravil zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku Podpora TCK Kraje Vysočina a dalších systémů , která je uvedena v materiálu RK-17-2016-02, př. 1. Předmětem veřejné zakázky je zajištění technické podpory služeb, hardware a software Technologického centra Kraje Vysočina (TCK) včetně dodávky produktů a služeb třetích stran nezbytných pro provoz TCK a dalších technologických celků provozovaných Krajem Vysočina.
Oznámení předběžných informací k veřejné zakázce bylo uveřejněno 23. 3. 2016.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje Radě Kraje Vysočina vyhlásit nadlimitní veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 6/14 ze dne 22. 7. 2014.
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce je obsahem materiálu RK-17-2016-02, př. 1, návrh na jmenování hodnotící komise je obsahem materiálu RK-17-2016-02, př. 2. Termín pro podání nabídek bude stanoven v souladu se zákonem.
Odbor informatiky navrhuje Radě Kraje Vysočina:
* rozhodnout o zahájení a způsobu zahájení veřejné zakázky Podpora TCK Kraje Vysočina a dalších systémů v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-17-2016-02, př. 1,
* jmenovat členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-17-2016-02, př. 2,
* stanovit, že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitní veřejné zakázky Podpora TCK Kraje Vysočina a dalších systémů bude zajišťovat hodnotící komise,
* stanovit, že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky Podpora TCK Kraje Vysočina a dalších systémů posoudí hodnotící komise,
a uložit
* odboru informatiky zajištění řádného průběhu zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky Podpora TCK Kraje Vysočina a dalších systémů dle schváleného způsobu zahájení a podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky, a to v termínech stanovených zákonem.
Dle ustanovení čl. 7 odst. 2 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek
č. 6/14 ze dne 22. 7. 2014 rozhoduje o zahájení a způsobu zahájení rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o zahájení a způsobu zahájení veřejné zakázky Podpora TCK Kraje Vysočina a dalších systémů v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-17-2016-02, př. 1;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-17-2016-02, př. 2;
stanoví,
* že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitní veřejné Podpora TCK Kraje Vysočina a dalších systémů bude zajišťovat hodnotící komise;
* že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky veřejné Podpora TCK Kraje Vysočina a dalších systémů posoudí hodnotící komise;
ukládá
zajištění řádného průběhu zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky veřejné Podpora TCK Kraje Vysočina a dalších systémů dle schváleného způsobu zahájení a podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky, a to v termínech stanovených zákonem.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 31. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz