Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-65

RK-38-2015-65.doc
Číslo materiálu65
Číslo jednacíRK-38-2015-65
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - vratka finančních prostředků Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod u projektu Od myšlenky k výrobku
Zpracoval T. Doleželová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuTento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu nutnosti vrácení části dotace, které Kraj Vysočina obdržel od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na projekt Od myšlenky k výrobku, reg. č. CZ.1.11/3.4.00/27.01345.
V průběhu realizace projektu se jeden z dodavatelů, MACH TRADE s. r. o., ocitl v prodlení s dodáním díla a z toho důvodu byl povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. Jednalo se o dodávku 4 kusů CNC frézek a 4 kusů CNC soustruhů
v ceně 25 829 386 Kč (ID smlouvy 72121) a dále o dodávku 7 kusů klasických frézek
a 7 kusů klasických soustruhů v ceně 4 530 240 Kč (ID smlouvy 72122). Celková výše smluvní pokuty, kterou Kraj Vysočina firmě MACH TRADE s.r.o. fakturoval, byla 744 855,72 Kč. Protože se jedná o příjem projektu, je nutné částku 633 127,36 Kč, tj. 85 % finančních prostředků, vrátit do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí vratku části dotace ve výši 633 127,36 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
a schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Od myšlenky k výrobku související s vratkou části dotace z důvodu přijaté smluvní pokuty.
StanoviskaEkonomický odbor: nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
vratku části dotace ve výši 633 127,36 Kč do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod;
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty, zvláštní účet projektu Od myšlenky k výrobku, související s vratkou části dotace ve výši 633 127,36 Kč z důvodu přijaté smluvní pokuty.
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín 2016- 1- 31
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz