Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-69

RK-38-2015-69.doc  RK-38-2015-69pr01.doc
Číslo materiálu69
Číslo jednacíRK-38-2015-69
NázevVzor pověření k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu
Zpracoval A. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuOdbor sociálních věcí předkládá ke schválení Vzor pověření k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu. V Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016, které byly zastupitelstvem schváleny v červnu 2016, je stanoveno, že kraj bude z prostředků MPSV a ze svého rozpočtu poskytovat na provozování sociálních služeb poskytovat vyrovnávací platbu na základě pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu. V tomto dokumentu je stanoven způsob výpočtu a podmínky pro poskytnutí vyrovnávací platby. Další podmínky budou stanoveny přímo v příslušných smlouvách upravujících poskytnutí vyrovnávací platby. Okruh sociálních služeb, kterým má být pověření vystaveno byl schválen v rámci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Vzhledem k tomu, že se jedná o příspěvkové organizace kraje i cizí poskytovatele, byl zvolen společný vzor pro všechny služby, který bude po schválení vyplněn a do 31. 12. 2015 budou konkrétní pověření vystavena. Pověření budou vystavena s platností na období roku 2016.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje schválení vzor pověření k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-38-2015-69, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pověření k poskytování sociálních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu dle materiálu RK-38-2015-69, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz