Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-66

RK-38-2015-66.doc  RK-38-2015-66pr01.xls
Číslo materiálu66
Číslo jednacíRK-38-2015-66
NázevNávrh na úpravu investičního plánu České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy na rok 2015
Zpracoval6 Návrh na úpravu investičního plánu České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy na rok 2015 pro: jednání rady kraje č. 38/2015 dne 17. 12. 2015 zpracovali: H. Dolejší, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší změnu čerpání fondu investic u České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy (dále jen škola ). Usnesením č. 0678/12/2015/RK dne 7. 4. 2015 rada kraje schválila plán činnosti příspěvkové organizace na rok 2015 za odvětví školství dle materiálů
RK-12-2015-47, př. 1 a RK-12-2015-47, př. 2. Jeho součástí byla tvorba a použití prostředků fondu investic (dále též FI ) včetně přehledu jednotlivých akcí a tvorba a použití prostředků rezervního fondu.
Průběžně jsou radě kraje předkládány materiály s návrhem na úpravu použití fondu investic a rezervního fondu některých organizací.
Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola žádá o schválení změny čerpání fondu investic spočívající ve zvýšení ceny nového traktoru pro výuku autoškoly oproti původnímu předpokladu, který současně chybně nezahrnoval částku DPH.
Vzhledem k tomu, že organizace přehodnocuje původní investiční záměry v důsledku nových skutečností, dochází k tomu, že se rozšiřuje jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků FI nebo celkový objem použití FI.
Návrh řešení OŠMS radě kraje navrhuje udělit souhlas se změnou použití fondu investic České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy na rok 2015 včetně věcného čerpání prostředků tohoto fondu dle materiálu RK-38-2015-66, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s úpravou použití fondu investic České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy na rok 2015 dle materiálu RK-38-2015-66, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel České zemědělské akademie v Humpolci, střední školy
Termín průběžně do konce roku 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz