Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-64

RK-38-2015-64.doc  RK-38-2015-64pr01.pdf  RK-38-2015-64pr02.pdf
Číslo materiálu64
Číslo jednacíRK-38-2015-64
NázevProjekt Od myšlenky k výrobku 2
Zpracoval K. Ubr
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál předkládá k projednání monitorovací zprávu se žádostí o platbu projektu Od myšlenky k výrobku 2 .
Kraj je nositelem projektu Od myšlenky k výrobku 2 financovaného z Regionálního operačního programu Jihovýchod na základě Smlouvy č. CZ.1.11/3.4.00/42.01619. Stěžejní aktivitou projektu je pořízení zařízení pro využití v 6 technických středních školách.
V souladu s harmonogramem je potřebné předložit monitorovací zprávu se žádostí o platbu.
Návrh řešení Odbor školství, mládeže a sportu předkládá radě kraje k projednání monitorovací zprávu a žádost o platbu v materiálech RK-38-2015-64, př. 1 a RK-38-2015-64, př. 2.
Dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
monitorovací zprávu a žádost o platbu projektu Od myšlenky k výrobku 2 dle materiálů
RK-38-2015-64, př. 1 a RK-38-2015-64, př. 2;
ukládá
OŠMS zapracovat do monitorovací zprávy a žádosti o platbu připomínky poskytovatele dotace.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz