Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-59

RK-38-2015-59.doc
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-38-2015-59
NázevRozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt Technická pomoc Vysočina
Zpracoval R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany řídícího orgánu Úřadu spolkové vlády Dolního Rakouska na projekt Technická pomoc Vysočina , financovaného v rámci Operačního programu Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013, prioritní osa 3 - Technická pomoc.
Projekt Technická pomoc Vysočina Kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů dle usnesení č. 0378/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008 ( Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 600 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Technická pomoc v kraji Vysočina ) a usnesení č. 0473/06/2013/ZK ze dne 12. 11. 2013 ( Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 500 000 Kč určených na předfinancování projektu Technická pomoc Vysočina s tím, že finance budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu ).
Přijatá dotace kryje 85 % uznatelných nákladů projektu Technická pomoc Vysočina za
7. a 8. monitorovací období od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2015. Dne 7. 10. 2015 byla Kraji Vysočina převedena na devizový účet, č. ú.: 1200102487/6800, dotace ve výši 13 148 €. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu devizového účtu o částku 364 528,30 Kč (13 148 €). Dotace byla převedena na zvláštní účet projektu Technická pomoc Vysočina ,
č. ú: 4200170192/6800.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu Úřadu spolkové vlády Dolního Rakouska na projekt Technická pomoc Vysočina ve výši 364 528,30 Kč (13 148 €).
StanoviskaUsnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila Rada Kraje Vysočina Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru ekonomickému, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.
Odbor ekonomický rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace ze strany řídícího orgánu Úřadu spolkové vlády Dolního Rakouska ve výši 364 528,30 Kč (13 148 €), které jsou určeny na financování projektu Technická pomoc Vysočina .
Odbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu Úřadu spolkové vlády Dolního Rakouska ve výši 364 528,30 Kč (13 148 €), které jsou určeny k dalšímu financování projektu Technická pomoc Vysočina .
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz