Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-51

RK-38-2015-51.doc  RK-38-2015-51pr01.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-38-2015-51
NázevRozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky PD-04-2015, mosty
Zpracoval P. Hamáček
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o výběr zhotovitele veřejné zakázky na vypracování projektové dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Zakázku tvoří 7 částí.
Část 1) III/36070 Jakubov - most ev.č. 36070 - 1
Část 2) III/36080 Popovice - most ev.č. 36080-1
Část 3) II/354 Radostín nad Oslavou - most ev.č. 354 - 022
Část 4) III/35015 Hluboká - most ev. č. 35015 - 3
Část 5) III/03810 Havlíčkův Brod - most ev. č. 03810 - 2
Část 6) II/150 Perknov - most ev. č. 150 - 023
Část 7) II/348 Chýška - most ev. č. 348 - 006
Zakázka byla organizována jako otevřené nadlimitní řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, zahájeném odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek. Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel nabídky 12 dodavatelů. V průběhu posouzení a hodnocení nabídek vyřadila hodnotící komise nabídky tří dodavatelů z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů. Bližší informace z průběhu výběrového řízení jsou uvedeny v příloze RK-38-2015-51, př. 1 - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek .
Návrh řešení Na základě posouzení a hodnocení podaných nabídek stanovila hodnotící komise pořadí nabídek podle nejnižší nabídkové ceny.
* pro část 1) Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806 s nabídkovou cenou 276 856 Kč bez DPH
* pro část 2) Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806 s nabídkovou cenou 269 608 Kč bez DPH
* pro část 3) DIPONT s.r.o., Libouchec č.p. 505, 403 35 Libouchec, Korespondenční adresa: U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 28693094 s nabídkovou cenou 278 400 Kč bez DPH
* pro část 4) DIPONT s.r.o., Libouchec č.p. 505, 403 35 Libouchec, Korespondenční adresa: U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 28693094 s nabídkovou cenou 266 400 Kč
* pro část 5) MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 27487938 s nabídkovou cenou 429 790 Kč bez DPH
* pro část 6) DIPONT s.r.o., Libouchec č.p. 505, 403 35 Libouchec, Korespondenční adresa: U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 28693094 s nabídkovou cenou 256 400 Kč bez DPH
* pro část 7) DIPONT s.r.o., Libouchec č.p. 505, 403 35 Libouchec, Korespondenční adresa: U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 28693094 s nabídkovou cenou 278 400 Kč bez DPH

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje schválit pořadí nabídek na veřejnou zakázku dle materiálu RK-38-2015-51, př. 1 a rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek nadlimitní veřejné zakázky PD-04-2015, mosty dle materiálu
RK-38-2015-51, př. 1;
rozhoduje
vybrat jako nejvhodnější nabídku nadlimitní veřejné zakázky PD-04-2015, mosty :
* pro část 1) Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806
* pro část 2) Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO: 46974806
* pro část 3) DIPONT s.r.o., Libouchec č.p. 505, 403 35 Libouchec, Korespondenční adresa: U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 28693094
* pro část 4) DIPONT s.r.o., Libouchec č.p. 505, 403 35 Libouchec, Korespondenční adresa: U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 28693094
* pro část 5) MDS projekt s.r.o., Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 27487938
* pro část 6) DIPONT s.r.o., Libouchec č.p. 505, 403 35 Libouchec, Korespondenční adresa: U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 28693094
* pro část 7) DIPONT s.r.o., Libouchec č.p. 505, 403 35 Libouchec, Korespondenční adresa: U Cukrovaru 509/4, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 28693094
v souladu s materiálem RK-38-2015-51, př. 1;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 3. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz