Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-45

RK-38-2015-45.doc  RK-38-2015-45pr01.doc  RK-38-2015-45pr02.pdf
Číslo materiálu45
Číslo jednacíRK-38-2015-45
NázevMajetkoprávní příprava akce II/353 Stáj - Zhoř
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává vykoupení pozemku od fyzické osoby v k. ú. Jamné u Jihlavy za účelem rozšíření silnice v rámci akce II/353 Stáj - Zhoř .
Tato akce je zanesena v plánech Kraje Vysočina, jako investice do silnic druhých a třetích tříd, a má být spolufinancována z prostředků Evropské unie. Vzhledem k té skutečnosti, že na katastrálním území Jamné u Jihlavy proběhla pozemková úprava, která byla s odborem majetkovým též projednána, tak v tomto území budou vykupovány pozemky, které jsou již vedeny v katastru nemovitostí.
Pozemek, který přejde do majetku Kraje Vysočina, je uveden v materiálu
RK-38-2015-45, př. 1. Výkupní cena byla navržena ve výši 100 Kč/m2.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje uzavřít mezi Krajem Vysočina a vlastníkem pozemku kupní smlouvu za účelem budoucího rozšíření silnice v rámci akce II/353 Stáj - Zhoř v rozsahu dle materiálu RK-38-2015-45, př. 1.
Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek za kupní cenu 100 Kč/m2 v rozsahu dle materiálu RK-38-2015-45, př. 1.
Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smlouvu.
StanoviskaOdbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s výkupem pozemku.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně nabýt pozemek, v rozsahu a za cenu dle materiálu RK-38-2015-45, př. 1, z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy akce II/353 Stáj - Zhoř .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2. 2. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz