Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-32

RK-38-2015-32.doc  RK-38-2015-32pr01.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-38-2015-32
NázevOdměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací Kraje Vysočina na úseku sociálních služeb
Zpracoval P. Poulová, J. Dočkalová
Předkládá V. Švarcová. I. Hanáková Kosourová
Počet příloh
Popis problémuV souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, může být ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina poskytnuta odměna za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných úkolů. V rámci uskutečněných porad, jednání a kolektivních setkání prezentovali ředitelky a ředitelé příspěvkových organizací výstupy ze zařízení sociálních služeb. Na základě těchto informací navrhují odbor sociálních věcí a oddělení řízení lidských zdrojů stanovení odměn za úspěšně splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí a oddělení řízení lidských zdrojů navrhují stanovení odměn ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-38-2015-32, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, mimořádné odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-38-2015-32, př. 1.
Odpovědnost OSV, OddŘLZ
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz