Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-19

RK-38-2015-19.doc  RK-38-2015-19pr01.doc  RK-38-2015-19pr02.doc  RK-38-2015-19pr03.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-38-2015-19
NázevZadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku Nákup tiskových multifunkčních zařízení a tiskáren
Zpracoval M. Musil, M. Procházka, K. Mayerová
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuZ důvodu potřeby nahrazení poruchových tiskových a kopírovacích strojů na konci životnosti a na základě vyhodnocení poptávky příspěvkových organizací připravil odbor informatiky zadávací dokumentaci, která tvoří materiál RK-38-2015-19, př. 1.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje Radě Kraje Vysočina vyhlásit podlimitní veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 6/14 ze dne 22. 7. 2014.
Zadávací dokumentace k veřejné zakázce je obsahem materiálu RK-38-2015-19, př. 1, návrh na jmenování hodnotící komise je obsahem materiálu RK-38-2015-19, př. 2. Termín pro podání nabídek bude stanoven v souladu se zákonem.
Odbor informatiky navrhuje Radě Kraje Vysočina:
* rozhodnout o zahájení a způsobu zahájení veřejné zakázky Nákup tiskových multifunkčních zařízení a tiskáren v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-38-2015-19, př. 1,
* jmenovat členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-38-2015-19, př. 2,
* vyzvat zájemce dle materiálu RK-38-2015-19, př. 3, k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,
* stanovit, že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u podlimitní veřejné zakázky na dodávky Nákup tiskových multifunkčních zařízení a tiskáren bude zajišťovat hodnotící komise,
* stanovit, že kvalifikaci u podlimitní veřejné zakázky na dodávky Nákup tiskových multifunkčních zařízení a tiskáren posoudí hodnotící komise,
a uložit
* odboru informatiky zajištění řádného průběhu zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky Nákup tiskových multifunkčních zařízení a tiskáren dle schváleného způsobu zahájení a podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky na dodávky a to v termínech stanovených zákonem.
Dle ustanovení čl. 7 odst. 2 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek
č. 6/14 ze dne 22. 7. 2014 rozhoduje o zahájení a způsobu zahájení rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* o zahájení a způsobu zahájení veřejné zakázky Nákup tiskových multifunkčních zařízení a tiskáren v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-38-2015-19, př. 1;
* vyzvat zájemce dle materiálu RK-38-2015-19, př. 3, k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky dle materiálu RK-38-2015-19, př. 2;
stanoví,
* že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u podlimitní veřejné zakázky na dodávky Nákup tiskových multifunkčních zařízení a tiskáren bude zajišťovat hodnotící komise;
* že kvalifikaci u podlimitní veřejné zakázky na dodávky Nákup tiskových multifunkčních zařízení a tiskáren posoudí hodnotící komise;
ukládá
zajištění řádného průběhu zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávky Nákup tiskových multifunkčních zařízení a tiskáren dle schváleného způsobu zahájení a podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky na dodávky, a to v termínech stanovených zákonem.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz