Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-11

RK-38-2015-11.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-38-2015-11
NázevSouhlas s realizací investičního záměru Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval K. Smejkalová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila usnesením č. 1705/28/2015/RK ze dne 29. 9. 2015 aktualizaci finančních a ostatních souvisejících plánů na rok 2015 všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina.
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také nemocnice ) požádala prostřednictvím odboru zdravotnictví radu kraje o schválení následujícího investičního záměrů, který má být realizován:
* Přímé připojení k akademické síti Cesnet v přepodkládané pořizovací ceně ve výši 200 000 Kč. Nemocnice je v současné době k síti Cesnet připojena prostřednictvím Kraje Vysočina (smlouva č. 90/26-02). Po vzájemné dohodě nemocnice a Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina došlo k rozhodnutí přímého připojení nemocnice k této síti. Z tohoto důvodu je nutné pořídit hraniční síťové prvky , které mají přímé připojení zajistit. Tyto plánované síťové prvky by dále zajišťovaly i další síťové rozhraní nemocnice.
Uvedená investice by byla financována z položky v investičním plánu nemocnice na rok 2015 Havarijní stavy - rezerva , která je financována z vlastních zdrojů nemocnice.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje schválit realizaci investiční akce - přímé propojení k akademické síti Cesnet.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
realizaci investičního záměru - přímé připojení k akademické síti Cesnet Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz