Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-38-2015-09

RK-38-2015-09.doc  RK-38-2015-09pr01.pdf
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-38-2015-09
NázevVěcný dar pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenici nad Lipou, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Kazdová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh
Popis problémuTrojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace, (dále jen organizace ) obdržel nabídku věcného daru - 40 ks adventních kalendářů v celkové hodnotě 542,40 Kč od společnosti FLOSMAN a.s. Darovací smlouva je obsažena v materiálu RK-38-2015-09, př. 1.
Organizace je podle čl. 2 odst. 2 písm. l) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11 oprávněna k přijetí věcných darů pouze s předchozím souhlasem zřizovatele. Organizace proto požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy.
Návrh řešení Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením smlouvy o poskytnutí věcného daru dle materiálu RK-38-2015-09, př. 1.
Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Trojlístek - centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-38-2015-09, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, ředitelka Trojlístku - centra pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace
Termín 23. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz