Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-74

RK-32-2015-74.doc  RK-32-2015-74pr01.pdf  RK-32-2015-74pr02.pdf  RK-32-2015-74pr03.doc
Číslo materiálu74
Číslo jednacíRK-32-2015-74
NázevDodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky ZZ01178.0023
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky.
V rámci Zásad ZK pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek byla poskytnuta Římskokatolické farnosti - děkanství Polná (dále jen příjemce ) dotace ve výši 299 400 Kč na obnovu kulturní památky Polná, kostel Nanebevzetí Panny Marie - restaurování obrazu Poslední večeře a soch Piety a Krista a kříže . Dle příslušné smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi příjemcem a Krajem Vysočina má být odevzdána Závěrečná zpráva a vyúčtování do 15. 11. 2015 (smlouva je obsahem materiálu RK-32-2015-74, př. 1).
Dne 26. 10. 2015 obdržel odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace obnovy a odevzdání Závěrečné zprávy a vyúčtování do 15. 12. 2015. Tato žádost je obsahem materiálu RK-32-2015-74, př. 2.
Návrh řešení Po posouzení žádosti navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s příjemcem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01178.0023 dle materiálu RK-32-2015-74, př. 3. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace včetně relevantního odůvodnění. Jedná se o velmi hodnotné movité kulturní památky a dokončení jejich restaurování je velmi žádoucí.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01178.0023 dle materiálu RK-32-2015-74, př. 3.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 10. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz