Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-70

RK-32-2015-70.doc  RK-32-2015-70pr01.doc  RK-32-2015-70pr02.doc
Číslo materiálu70
Číslo jednacíRK-32-2015-70
NázevMotivační stipendia na podporu učebních oborů - aktualizace pravidel
Zpracoval J. Hadravová, Z. Hloušková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší úpravu Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol od školního roku 2015/16.
Rada kraje usnesením č. 1961/32/2014/RK ze dne 27. 10. 2014 schválila Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol č. 08/14 (dále jen Pravidla ).
OŠMS jako příslušný resortní odbor provedl aktualizaci, spočívající ve zpřísnění kritérií v oblasti prospěchu žáků. Aktualizace je provedena návrhem nových pravidel, která nahradí stávající (původní dokument s vyznačenými návrhy změn je obsažen v materiálu RK-32-2015-70, př. 2).
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje schválit Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol dle materiálu RK-32-2015-70, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování motivačních stipendií žákům vybraných oborů středních škol dle materiálu RK-32-2015-70, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz