Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-18

RK-32-2015-18.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-32-2015-18
NázevZměna účelu mimořádné dotace pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuUsnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0560/07/2014/ZK ze dne 16. 12. 2014 bylo schváleno poskytnutí neinvestiční dotace Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci na pravidelnou impregnaci šindelové střechy Hradu Kámen v hodnotě
150 000 Kč. Z důvodu vysoutěžení nižší ceny na impregnaci požádalo muzeum o převedení dotace ve výši 49 660 Kč na zpracování projektu řešícího rozvod inženýrských sítí (voda, elektřina a v části IT) v tělesech cestiček parku Hradu Kámen, který navazuje na realizaci projektu Hrad Kámen - revitalizace parku .
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu doporučuje Radě Kraje Vysočina schválit změnu účelu neinvestiční dotace pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na rok 2015, neboť reaguje na aktuální potřeby organizace, přičemž změna nemá žádný dopad na rozpočet kraje.
StanoviskaEkonomický odbor bere materiál na vědomí.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
změnu účelu mimořádné dotace u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, ve výši 49 660 Kč na zpracování projektu řešícího rozvod inženýrských sítí (voda, elektřina a v části IT) v tělesech cestiček parku Hradu Kámen, který navazuje na realizaci projektu Hrad Kámen - revitalizace parku .
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz