Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-32-2015-12

RK-32-2015-12.doc  RK-32-2015-12pr01.pdf
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-32-2015-12
NázevNávrh na financování rezidencí výtvarných umělců v Champagne-Ardenne a v Kraji Vysočina
Zpracoval J. Skála
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuNa základě partnerství Kraje Vysočina s regionem Champagne-Ardenne ve Francii byla naplánována aktivita spočívající v rezidencích výtvarného umělce z Kraje Vysočina v regionu Champagne-Ardenne a obdobně rezidence umělce z regionu Champagne-Ardenne na Vysočině.
Kraj Vysočina nabídl umělci ze Champagne-Ardenne možnost měsíční rezidence v Akademii - Vyšší odborné škole, Gymnáziu a Střední odborné škole uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou. Tato rezidence proběhne od 1. do 30. listopadu 2015 a je spojena s nabídkou kurzů uměleckých řemesel (zejména sklářských), tedy s účastí na výuce této školy. Umělec může ve škole také pracovat se studenty a představit jim svoji práci. Region Champagne-Ardenne vybral pro tuto rezidenci grafičku a malířku Marion Ancelme. Jednání bylo vedeno tak, že region Champagne-Ardenne pokryje náklady cesty, kurzů uměleckých řemesel a spotřebovaného materiálu a Kraj Vysočina náklady na ubytování, stravu umělkyně a pronájem jejího ateliéru. Rozpočet těchto nákladů v celkové výši 20 300 Kč je uveden v žádosti Akademie ve Světlé nad Sázavou, která je v příloze RK-32-2015-12, příloha 1.
Zároveň Regionální rada Champagne-Ardenne nabídla možnost vyslat výtvarného umělce z Kraje Vysočina do rezidenčního centra CAMAC (Centrum umění v Marnay-sur-Seine) na dvouměsíční tvůrčí pobyt v termínu od 2. 10. do 30. 11. 2015. Jednání bylo vedeno tak, že region Champagne-Ardenne i Kraj Vysočina uhradí každý náklady jednoho ze dvou měsíců rezidence. Náklady spojené s touto rezidencí činí 1 200 eur za kalendářní měsíc a je v nich zahrnuto ubytování, strava a pronájem ateliérů. Kraj Vysočina by takto uhradil rezidenci za období od 2. do 31. 10. 2015. Rada Kraje Vysočina již schválila usnesením č. 1672/27/2015/RK dar grafikovi Janu Vičarovi na náklady spojené s cestou do Marnay-sur-Seine.
Rezidence umělkyně ze Champagne-Ardenne na Vysočině je tedy o měsíc kratší než rezidence umělce z Vysočiny v Champagne-Ardenne, je to však vyváženo tím, že výtvarnice z Francie bude mít ve Světlé nad Sázavou možnost navštěvovat kurzy uměleckých řemesel. Obě rezidence jsou plánované a finanční prostředky jsou kryté rozpočtem v kapitole Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce.
Návrh řešení Umělecká rezidence v Akademii ve Světlé nad Sázavou pro umělce ze Champagne-Ardenne je velká příležitost jak zviditelnit umělecká řemesla v Kraji Vysočina, jejich tradici, výuku a napojení na výrobu. Ve Francii neexistuje obdobná střední škola. Zároveň je to příležitost pro studenty Akademie ve Světlé nad Sázavou seznámit se s umělkyní z Francie a vzájemně se při tvorbě inspirovat.
Umělecká rezidence ve Francii je recipročně nabízenou aktivitou pro umělce z Kraje Vysočina, je možností zviditelnit výrazného výtvarného umělce z Vysočiny ve Francii, kde je společnost značně vnímavá vůči výtvarnému umění, a je také konkrétním výsledkem spolupráce obou regionů.
Z těchto důvodů navrhuje odbor sekretariátu hejtmana financovat výdaje spojené se zajištěním rezidencí u Centra CAMAC ve výši 1 200 eur a u Akademie - Vyšší odborné školy, Gymnázia a Střední odborné školy uměleckoprůmyslové Světlá nad Sázavou ve výši 20 300 Kč.
Uvedené finanční částky navrhuje odbor sekretariátu hejtmana pokrýt z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce.
StanoviskaOdbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu: OKPPCR souhlasí a podporuje navrhované řešení. Rezidenční pobyty výtvarných umělců v partnerských regionech jsou příkladnou aktivitou vedoucí k rozšíření oboustranné spolupráce s pozitivními dopady.
Odbor školství, mládeže a sportu: OŠMS souhlasí s návrhem usnesení a doporučuje podpořit stáž francouzské umělkyně na uměleckoprůmyslové akademii ve Světlé nad Sázavou.
Odbor ekonomický: Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2015, v kapitole Zastupitelstvo kraje, § 6223, je počítáno také s finančními prostředky na zajištění rezidencí výtvarných umělců z partnerských regionů.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
financovat výdaje se zajištěním rezidencí výtvarných umělců z regionu Champagne-Ardenne a Kraje Vysočina dle materiálu RK-32-2015-12.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz