Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-62

RK-31-2015-62.doc
Číslo materiálu62
Číslo jednacíRK-31-2015-62
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Kumpa
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 13. 12. 2011 č. 09/11, podala ředitelka Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace, návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Ředitelka příspěvkové organizace písemně rozhodla o nepotřebném hmotném majetku:
* telefonní ústředna Tesla, inventární číslo HIM/1014, rok pořízení 2006, pořizovací cena 185 110,50,- Kč, zůstatková cena k 30. 9. 2015 je 0,- Kč,
* plynový kotel HPN/G1815, inventární číslo HIM/641, rok pořízení 2000, pořizovací cena 130 683,00,- Kč, zůstatková cena k 30. 9. 2015 je 0,- Kč.
Navrhovaný nepotřebný majetek je technicky zastaralý a značně opotřebovaný a provoz je často poruchový. Další opravy se již jeví jako nerentabilní. Z těchto důvodu je pro potřeby organizace majetek již dále nepotřebný. Majetek byl nabídnut na www stránkách Kraje Vysočina po dobu 14 dnů. V této lhůtě o nepotřebný majetek neprojevila zájem žádná příspěvková organizace Kraje Vysočina. Po vyřazení majetku navrhuje ředitelka Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace likvidaci odbornou firmou.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uváděného nepotřebného majetku dle návrhu příspěvkové organizace s tím, že bude provedena likvidace nepotřebného majetku odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku:
* telefonní ústředna Tesla, inventární číslo HIM/1014, rok pořízení 2006, pořizovací cena 185 110,50,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč,
* plynový kotel HPN/G1815, inventární číslo HIM/641, rok pořízení 2000, pořizovací cena 130 683,00,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč,
a jeho likvidací provedenou odbornou firmou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ředitelka Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz