Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-53

RK-31-2015-53.doc  RK-31-2015-53pr01.pdf  RK-31-2015-53pr02.pdf  RK-31-2015-53pr03.doc
Číslo materiálu53
Číslo jednacíRK-31-2015-53
NázevDodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky ZZ01178.0043
Zpracoval J. Panáčková
Předkládá L. Seidl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na obnovu kulturní památky.
V rámci Zásad ZK pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek byla poskytnuta Statutárnímu městu Jihlava (dále jen příjemce ) dotace ve výši 350 000 Kč na obnovu kulturní památky Jihlava, Masarykovo náměstí 1205/47 - celková obnova fasády . Dle příslušné smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi příjemcem a Krajem Vysočina má být odevzdána Závěrečná zpráva a vyúčtování do 15. 11. 2015 (smlouva je obsahem materiálu RK-31-2015-53, př. 1).
Dne 13. 10. 2015 obdržel odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu písemnou žádost příjemce o prodloužení doby realizace obnovy a odevzdání Závěrečné zprávy a vyúčtování do 15. 12. 2015. Tato žádost je obsahem materiálu RK-31-2015-53, př. 2.
Návrh řešení Po posouzení žádosti navrhuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít s příjemcem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01178.0043 dle materiálu RK-31-2015-53, př. 3. Příjemce podal žádost řádně před ukončením doby realizace včetně relevantního odůvodnění.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ZZ01178.0043 dle materiálu RK-31-2015-53, př. 3.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 10. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz