Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-37

RK-31-2015-37.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-31-2015-37
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč
Zpracoval H. Procházková
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší žádost ředitele Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč (dále jen škola ) o souhlas rady kraje s vyřazením nepotřebného majetku.
V souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina a Metodickým pokynem, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala škola návrh na vyřazení nepotřebného majetku.
Dne 26. 8. 2015 rozhodl písemně ředitel školy o vyřazení majetku:
* Dataprojektor ASK Proxima C180, inventární číslo 25/04, rok pořízení 2004, pořizovací cena 117 372 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
* Server 600, inventární číslo 178a/02, rok pořízení 2002, pořizovací cena 210 071,80 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
* Server HP PL, inventární číslo 189/05, rok pořízení 2005, pořizovací cena 150 559 Kč, zůstatková cena 0 Kč.
Škola výše jmenovaná zařízení nepoužívá. Dle písemného posouzení odborných firem jsou zařízení nefunkční a z důvodu nedostupnosti náhradních dílů neopravitelná.
Nabídka majetku byla zveřejněna na www stránkách Kraje Vysočina od 8. 9. 2015 po dobu 14 dnů. O tento majetek neprojevila zájem žádná organizace zřizovaná Krajem Vysočina ani jiný zájemce. Škola navrhuje ekologickou likvidaci odbornou firmou.
Návrh řešení OŠMS navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením výše uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu školy. Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává rada kraje funkce zřizovatele.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s vyřazením Dataprojektoru ASK Proxima C180, inventární číslo 25/04, rok pořízení 2004, pořizovací cena 117 372 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
* s vyřazením Serveru 600, inventární číslo 178a/02, rok pořízení 2002, pořizovací cena 210 071,80 Kč, zůstatková cena 0 Kč;
* s vyřazením Serveru HP PL, inventární číslo 189/05, rok pořízení 2005, pořizovací cena 150 559 Kč, zůstatková cena 0 Kč,
a jejich likvidací způsobem navrženým Gymnáziem Otokara Březiny a Střední odbornou školou Telč dle materiálu RK-31-2015-37.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz