Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-30

RK-31-2015-30.doc  RK-31-2015-30pr01.xls
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-31-2015-30
NázevNávrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí půjčky poskytnuté na projekt Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost
Zpracoval B. Šprynarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozpočtové opatření z důvodu přijetí poskytnuté půjčky ze strany partnerů projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost (dále jen projekt ), který je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Usnesením č. 0147/02/2010/ZK Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo předfinancování projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost v rámci OP VK ( Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či cizích zdrojů ve výši 30 000 000 Kč určených na předfinancování projektu s tím, že finance budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu v případě, že projekt bude podpořen. ).
Kraj Vysočina, který je hlavním partnerem v projektu (dále jen hlavní partner ), poskytl partnerům zapojeným do projektu (dále jen partner ) půjčku na financování aktivit spojených s realizací projektu na základě Smlouvy o půjčce schválené dne 17. 9. 2013 Zastupitelstvem Kraje Vysočina usnesením č. 0383/05/2013/ZK ( Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít smlouvy o půjčce s partnery a ve výši uvedené v materiálu ZK-05-2013-48, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu ZK-05-2013-48, př. 2. ). Tyto půjčky musí být vráceny nejpozději do 30 dnů od proplacení závěrečné žádosti o platbu.
Partner č. 02 - Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola vrátil půjčku ve výši 218 310 Kč dne 19. 8. 2015.
Partner č. 07 - Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov vrátil půjčku ve výši 1 490 616 Kč dne 20. 8. 2015.
Partner č. 22 - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou vrátil půjčku ve výši 1 331 913 Kč dne 25. 8. 2015.
Partner č. 24 - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou vrátil půjčku ve výši 1 267 845 Kč dne 25. 8. 2015.
Partner č. 23 - Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem vrátil půjčku ve výši 403 008 Kč dne 25. 8. 2015.
Partner č. 04 - Gymnázium Havlíčkův Brod vrátil půjčku ve výši 990 558 Kč dne 26. 8. 2015.
Partner č. 13 - Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř vrátil půjčku ve výši 421 199 Kč dne 27. 8. 2015.
Partner č. 05 - Biskupské gymnázium vrátil půjčku ve výši 1 370 296 Kč dne 1. 9. 2015.
Partner č. 12 - Střední odborná škola Nové Město na Moravě vrátil půjčku ve výši 543 749 Kč dne 2. 9. 2015.
Partner č. 03 - Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 vrátil půjčku ve výši 285 103 Kč dne 2. 9. 2015.
Partner č. 25 - Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč vrátil půjčku ve výši 685 045 Kč dne 2. 9. 2015.
Partner č. 18 - Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava vrátil půjčku ve výši 223 798 Kč dne 2. 9. 2015.
Partner č. 21 - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava vrátil půjčku ve výši 280 970 Kč dne 2. 9. 2015.
Partner č. 15 - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava vrátil půjčku ve výši 1 055 822 Kč dne 2. 9. 2015.
Partner č. 19 - Střední škola stavební Jihlava vrátil půjčku ve výši 485 376 Kč dne 3. 9. 2015.
Partner č. 11 - Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou vrátil půjčku ve výši 745 405 Kč dne 8. 9. 2015.
Partner č. 20 - Střední škola stavební Třebíč vrátil půjčku ve výši 833 508 Kč dne 8. 9. 2015.
Partner č. 06 - Gymnázium Jihlava vrátil půjčku ve výši 840 715 Kč dne 8. 9. 2015.
Partner č. 26 - Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš vrátil půjčku ve výši 389 665 Kč dne 10. 9. 2015.
Partner č. 01 - Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou vrátil půjčku ve výši 55 726 Kč dne 15. 9. 2015.
Finanční prostředky byly připsány na účet 4200060188/6800.
V průběhu realizace projektu bylo půjčeno partnerům projektu 29 846 402 Kč. Všechny finanční prostředky byly vráceny na bankovní účet, ze kterého byly poskytnuty.
Vzhledem k tomu, že projekt byl ukončen, navrhujeme převést konečný zůstatek a připsané úroky na zvláštním účtu projektu do Fondu strategických rezerv a schválit rozpočtová opatření související s přijetím dotace a převodem zůstatku do Fondu strategických rezerv.
Podrobný přehled o finančních tocích obsahuje materiál RK-31-2015-30, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vrácené finanční prostředky ze strany partnerů projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost o celkovou částku 13 918 627 Kč a schválit převod konečného zůstatku a připsaných úroků na zvláštním účtu 4200060188/6800 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o vrácené finanční prostředky ze strany partnerů projektu Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost ve výši 13 918 627 Kč;
* převod konečného zůstatku a připsaných úroků na zvláštním účtu 4200060188/6800 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický
Termín 31. 10. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz