Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-27

RK-31-2015-27.doc  RK-31-2015-27pr01.doc  RK-31-2015-27pr02.doc  RK-31-2015-27pr03.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-31-2015-27
NázevInformace o zajištění dopravní obslužnosti Jindřichohradeckými místními dráhami a.s.
Zpracoval P. Bartoš
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz