Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-25

RK-31-2015-25.doc  RK-31-2015-25pr01.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-31-2015-25
NázevSmlouva o převodu investorství
Zpracoval D. Blaha
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále jen KSÚSV) zajistila vypracování projektové dokumentace na provedení stavby II/389 křiž. III/36044 Meziboří - hr. kraje a Rozhodnutí - stavební povolení vydané Městským úřadem Bystřice nad Pernštejnem, odborem územního plánování a stavebního řádu pod č.j. OÚP/15622/2014/Ju ze dne 19. 9. 2014. Jedná se o převod investorství mezi KSÚSV a Krajem Vysočina. Investorství zajišťuje Kraj Vysočina prostřednictvím Odboru dopravy a silničního hospodářství. Akce je financována z rozpočtu kraje, příloha D2 investice v dopravě.
Akci II/389 křiž. III/36044 Meziboří - hr. kraje schválila rada kraje usnesením 1394/23/2015/RK.
Předmětem stavby je rekonstrukce krytu vozovky silnice II/389 včetně sanací krajnic a obnovy odvodňovacího zařízení v úseku od křižovatky se silnicí III/36044 v obci Meziboří po hranici s Jihomoravským krajem. Délka úseku stavby je 2295 m.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o uzavření smlouvy o převodu investorství ke stavbě II/389 křiž. III/36044 Meziboří - hr. kraje mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-31-2015-25, př. 1
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o převodu investorství ke stavbě II/389 křiž. III/36044 Meziboří - hr. kraje mezi Krajem Vysočina a Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-31-2015-25, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 11. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz