Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2015-10

RK-31-2015-10.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-31-2015-10
NázevNávrh na provedení změny názvu akce v rámci kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Sociální věci
Zpracoval R. Janů
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh změnu názvu akce.
V kapitole Nemovitý majetek, příloze M4 - Sociální věci je zařazena akce s názvem Domov ve Zboží - rekonstrukce pěšiny a rybníčku . V letošním roce by měla být zajištěna projektová příprava, realizace je plánována na rok 2016. Jedná se opravy stávajících pěšin v parku a opravy výpustního zařízení v rybníčku, vše v pouze nezbytném rozsahu. Charakter akce je oprava nikoliv rekonstrukce.
Návrh řešení Návrh předpokládá změnu názvu akce Domov ve Zboží - rekonstrukce pěšiny a rybníčku na nový Domov ve Zboží - oprava pěšiny a rybníčku . Po prohlídce místa a zahájení projekčních prací byl upřesněn rozsah plánovaných prací. Plánované práce odpovídají svým charakterem opravě. S ohledem na nově zjištěné skutečnosti bude proto realizována oprava.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky.

Odbor sociálních věcí nemá připomínky k předloženému materiálu a souhlasí s navrženou změnou názvu akce na kapitole Nemovitý majetek, v příloze M4 - Sociální věci.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
změnit název akce zařazené v kapitole Nemovitý majetek, v příloze M4 - Sociální věci, z Domov ve Zboží - rekonstrukce pěšiny a rybníčku na nový název Domov ve Zboží - oprava pěšiny a rybníčku .
Odpovědnost odbor majetkový, odbor ekonomický
Termín říjen 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz