Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-27-2015-71

RK-27-2015-71.doc  RK-27-2015-71pr01.doc  RK-27-2015-71pr02.doc
Číslo materiálu71
Číslo jednacíRK-27-2015-71
NázevJmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro nadlimitní veřejnou zakázku Dodávka zařízení č. 2 pro projekt Od myšlenky k výrobku 2
Zpracoval K. Ubr, V. Kotrbová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh
Popis problémuJedná se o jmenování členů komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro nadlimitní veřejnou zakázku Dodávka zařízení č. 2 pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 .
Rada kraje usnesením č. 1434/23/2015/RK ze dne 28. 7. 2015 vyhlásila Veřejnou zakázku Dodávka zařízení č. 2 pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 . Lhůta pro podání nabídek uběhne dne 21. 9. 2015. Pro otevírání obálek a hodnocení nabídek je potřebné jmenovat členy příslušných komisí.
Návrh řešení Předkladatel navrhuje Radě Kraje Vysočina:
* jmenovat členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise a jejich náhradníky pro nadlimitní veřejnou zakázku Dodávka zařízení č. 2 pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 (materiály RK-27-2015-71, př. 1 a RK-27-2015-71, př. 2);
* stanovit, že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky Dodávka zařízení č. 2 pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 posoudí hodnotící komise.
Dle ustanovení čl. 7 odst. 1 Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 06/14 rozhoduje o zadávání a způsobu zadávání rada kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
* členy komise pro otevírání obálek a jejich náhradníky pro nadlimitní veřejnou zakázku Dodávka zařízení č. 2 pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 dle materiálu
RK-27-2015-71, př. 1;
* členy hodnotící komise a jejich náhradníky pro nadlimitních veřejnou zakázku Dodávka zařízení č. 2 pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 dle materiálu RK-27-2015-71, př. 2;
stanoví,
že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky, Dodávka zařízení č. 2 pro projekt Od myšlenky k výrobku 2 posoudí hodnotící komise.
Odpovědnost OŠMS
Termín 31. 12. 2015
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz